Endring av juridisk kjønn for barn (6–16 år)

Personer som skal klage på vedtak om endring av juridisk kjønn for barn mellom 6 og 16, må sende klagen til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Regnjakker til barn i mange farger som henger på en stang. Foto: Mostphotos.

Barn og unge mellom 6 og 16 må søke om endring av juridisk kjønn sammen med den eller de som har foreldreansvar for barnet.

Dersom foreldrene har felles foreldreansvar, men søknaden fremmes sammen med bare en av foreldrene, kan Statsforvalteren i Oslo og Viken likevel innvilge søknaden dersom det er til barnets beste.

Klage på vedtak om endring av juridisk kjønn for barn mellom 6 og 16 år må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 3 uker etter at du/dere mottok vedtaket.

Statsforvalteren går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder endring av juridisk kjønn for barn mellom 6 og 16 år

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring