Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Vi behandler klager på vedtak fra tolv offentlige instanser og er sekretariat for Apotekklagenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Pasientskadenemnda og Statens helsepersonellnemnd.

Informasjonskapsler og personvern