Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Vi behandler klager på vedtak fra ni instanser og er sekretariat for Pasientskadenemnda, Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet og Apotekklagenemnda.

Informasjonskapsler og personvern