Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Vi behandler klager på vedtak fra 32 offentlige instanser og er sekretariat for Apotekklagenemnda, Pasientskadenemnda og Statens helsepersonellnemnd.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring