Endring av juridisk kjønn for barn (6–16 år)

Vi behandler klager på vedtak om endring av juridisk kjønn for barn mellom 6 og 16 år.


Klagesakene gjelder avslag på søknad om endring av juridisk kjønn for barn mellom 6 og 16 år.

Skal du klage på et vedtak?

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Når vi har mottatt saken, sender vi deg/dere et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du/dere også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter klagetema og sakens kompleksitet. 

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken gjør en ny juridisk vurdering, og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Det er alltid minst to personer som vurderer saken.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sender vi det til deg/dere eller din/deres representant. Vi sender også vedtaket til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Du/dere kan følge klagesaken din på Min side.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.​

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring