Pålegg om opprettelse av stilling for lege i spesialisering (LIS1)

Vi behandler klager på vedtak om opprettelse av stilling for lege i spesialisering (LIS1).


Helsedirektoratet kan pålegge kommuner å ansette leger i del 1 av spesialistutdanningen (LIS1).

Klagesakene gjelder om pålegget er nødvendig.

Skal dere klage på et vedtak?

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Helsedirektoratet. Når vi har mottatt saken, sender vi dere et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får dere også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet. 

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering, og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Det er alltid minst to personer som vurderer saken.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sender vi det til dere. Vi sender også vedtaket til Helsedirektoratet. 

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring