Pålegg om opprettelse av stilling for lege i spesialisering (LIS1)

Kommuner som skal klage på vedtak om opprettelse av stilling for lege i spesialisering (LIS1), må klage til Helsedirektoratet.

Tre helsepersonell som ser på et papir sammen. Foto: Mostphotos.

Helsedirektoratet kan pålegge kommuner å ansette leger i del 1 av spesialistutdanningen (LIS1).

Klagesakene gjelder om pålegget er nødvendig.

Klage på pålegg om opprettelse av stilling for lege i spesialisering (LIS1) må sendes til Helsedirektoratet innen 3 uker etter at vedtaket ble mottatt. I klagen må dere skrive hvilket vedtak det gjelder, hva dere er uenige i og hvorfor.

Helsedirektoratet går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Helsedirektoratet

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder pålegg om opprettelse av stilling for lege i spesialisering (LIS1)

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring