Forhåndsgodkjenning av kurs i petroleumsvirksomhet til havs

Petroleums- og dykkerleger som skal klage på vedtak om forhåndsgodkjenning av kurs i petroleumsvirksomhet til havs, må klage til Helsedirektoratet.

En lege som holder et nettbrett i hånden. Foto: Mostphotos.

Det er strenge kompetansekrav for å få godkjenning som petroleumslege og dykkerlege.

Klagesakene gjelder avslag på forhåndsgodkjenning av kurs.

Klage på vedtak om avslag på forhåndsgodkjenning av kurs må sendes til Helsedirektoratet innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Helsedirektoratet går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Helsedirektoratet

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder forhåndsgodkjenning av kurs i petroleumsvirksomhet til havs

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring