Når er neste nemndmøte?

Statens helsepersonellnemnd har vanlegvis møte ein gong i månaden, med unntak av i juli.

Komande nemndmøte i 2023

  • 5.–6. desember

Planlagde nemndmøte i 2024

  • 6.–7. februar
  • 19.–20. mars
  • 16.–17. april
  • 7.–8. mai
  • 18.–19. juni
  • 3.–4. september
  • 15.–16. oktober
  • 10.–11. desember
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring