Når er neste nemndmøte?

Statens helsepersonellnemnd har vanlegvis møte ein gong i månaden, med unntak av i juli.

Planlagde nemndmøte i 2024

  • 17.–19. juni
  • 2.–4. september
  • 15.–16. oktober
  • 10.–11. desember
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring