Når er neste nemndmøte?

Statens helsepersonellnemnd har vanligvis møte en gang i måneden, med unntak av i juli.

Planlagte nemndmøter i 2023

  • 7.–8. september
  • 5.–6. oktober
  • 7.–8. november
  • 5.–6. desember
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring