Behandling i utlandet

Pasienter som skal klage på vedtak om behandling i utlandet, må sende klagen til det regionale helseforetaket som fattet vedtaket.

En pasient hviler armen på en sykeseng. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Hvis du er pasient med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, kan du ha rett til å få behandling i utlandet dersom det ikke finnes et dekkende og forsvarlig behandlingstilbud i Norge.

Klagesakene gjelder avslag på søknad om dekning av utgifter til behandling i utlandet.

Skal du klage på et vedtak?

Klage på vedtak om avslag på dekning av utgifter til behandling i utlandet må sendes til det regionale helseforetaket som fattet vedtaket innen 4 uker etter at du mottok det. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Det regionale helseforetaket går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss. Vi mottar, utreder og forbereder saker som skal behandles i  Klagenemnda for behandling i utlandet

Regionale helseforetak

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager på behandling i utlandet

 

Informasjonskapsler og personvern