Behandling i utlandet

Personer som ønsker å klage på vedtak om behandling i utlandet må sende klagen til det regionale helseforetaket som fattet vedtaket.

En pasient hviler armen på en sykeseng. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Er du pasient med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, kan du ha rett til å få behandling i utlandet dersom det ikke finnes et dekkende og forsvarlig behandlingstilbud i Norge.

Klagesakene gjelder avslag på søknad om dekning av utgifter til behandling i utlandet.

Skal du klage på et vedtak?

Klager på vedtak om avslag på dekning av utgifter til behandling i utlandet må sendes til det regionale helseforetaket som fattet vedtaket innen fire uker etter at du mottok det. I klagen må du opplyse hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å endre.

Det regionale helseforetaket går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes klagesaken til Klagenemnda for behandling i utlandet. Vi er sekretariat for nemnda. Å være sekretariat for en nemnd, betyr at vi forbereder saker som skal behandles i nemnda.

Regionale helseforetak

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager på behandling i utlandet

 

Informasjonskapsler og personvern