Administrative reaksjoner

Statens helsepersonellnemnd er klageorgan for vedtak om administrative reaksjoner. Vi er sekretariat for nemnda.

En lege holder i endene på et stetoskop som henger rundt halsen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene om administrative reaksjoner gjelder for eksempel:

  • advarsel
  • tilbakekall og suspensjon av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning
  • begrensning av autorisasjon
  • tap av retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Statens helsetilsyn. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om sannsynlig saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet.

Våre saksbehandlere som jobber med helsepersonellsaker er sekretariat for Statens helsepersonellnemnd. De forbereder klagesakene for nemnda. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Saken legges fram for nemnda, som fatter vedtak.

Når nemnda har fattet vedtak

Statens helsepersonellnemnd har vanligvis møte en gang i måneden, med unntak av i juli. Når nemnda har fattet vedtak i saken, sendes det til deg eller din representant. 

Forvaltningslovens regler gjelder for nemndas behandling av klagene. Vedtak begrunnes, slik at du får informasjon om bakgrunnen for avgjørelsen.

Vedtak fra nemnda er endelige

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd er endelige og kan ikke påklages videre. Nemndas vedtak kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

 

Informasjonskapsler og personvern