Utlevering av helseopplysninger

Hvis du skal klage på et vedtak som gjelder utlevering av helseopplysninger, må du sende klagen til Norsk helsearkiv.

Illustrasjon som viser medisinske ikoner. Foto: Mostphotos.

Norsk helsearkiv tar vare på eldre, bevaringsverdige pasientarkiver fra helseforetakene, og gjøre helseopplysninger i arkivet tilgjengelig for forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Klagesakene gjelder helt eller delvis avslag på innsyn i pasientjournaler hos jf. helsearkivforskriften § 31.

Skal du klage på et vedtak?

Klagen må sendes til Norsk helsearkiv innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Norsk helsearkiv går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Norsk helsearkiv

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager på vedtak som gjelder utlevering av helseopplysninger

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring