Tilbakekreving av refusjonsutbetaling til behandler

Behandlere som skal klage på vedtak om tilbakekreving av refusjonsutbetaling, må klage til Helfo.

Bankterminal på en skranke. Foto: Mostphotos.

Helseaktører med avtale om direkte oppgjør sender refusjonskrav til Helfo. Hvis Helfo avdekker feil i mottatte krav, kan de fatte vedtak om at behandler må betale tilbake beløpet som er utbetalt.

Feil i kravene kan være

  • feil bruk av takster
  • behandling som ikke er nødvendig
  • fiktive krav

Klagesakene gjelder krav om tilbakebetaling av refusjonsutbetalinger til behandler.

Skal du klage på et vedtak?

Klage på vedtak om refusjon av behandlingsutgifter til behandler må sendes til Helfo innen 6 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Helfo går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Helfo

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder tilbakekreving av refusjonsutbetaling til behandler

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring