Spesialistutdanning for leger og tannleger

Klager på vedtak som gjelder spesialistutdanning, må sendes til Helsedirektoratet.

To leger snakker sammen. Foto: Mostphotos.

Helsedirektoratet har et overordnet faglig ansvar for spesialistutdanningen for leger og tannleger. De fastsetter læringsmål for spesialitetene og godkjenner eller registrerer utdanningsvirksomhetene. 

Klagesakene gjelder for eksempel

  • pålegg eller tilskudd til kommuner
  • registrering eller godkjenning av utdanningsinstitusjon
  • tidsavgrenset fritak fra krav

Skal du klage på et vedtak?

Hvis du skal klage på et vedtak, må du sende klagen til Helsedirektoratet innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. Helsedirektoratet går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Helsedirektoratet

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder spesialistutdanning for leger og tannleger

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring