Sertifisering av besetningsmedlemmer

Besetningsmedlemmer som skal klage på avslag om sertifisering, må klage til Luftfartstilsynet.

En pilot med hånden på spaken. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder enkeltvedtak vedrørende legeattester som er fattet med hjemmel i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer.

Skal du klage på et vedtak?

Klage på vedtak om avslag på sertifisering av besetningsmedlem må sendes til Luftfartstilsynet innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Luftfartstilsynet går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.
 

Luftfartstilsynet

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder sertifisering av besetningsmedlemmer

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring