Dekning av utgifter til trening etter habiliteringsprogram i utlandet

Foreldre som skal klage på vedtak om dekning av utgifter til trening og utstyr hjemme, etter habiliteringsprogram for barn i utlandet, må klage til det regionale helseforetaket som fattet vedtaket.

En voksen kvinne holder hendene til et barn. Foto: Mostphotos.

Foreldre kan få dekket utgifter til trening og utstyr i hjemmet etter kurs eller opphold i utlandet som bygger på Doman-metoden, for eksempel Family Hope Center-programmet.

For å få dekket utgifter, må lege bekrefte at opplegget er faglig forsvarlig i det aktuelle tilfellet. Helseforetaket må også ha uttalt at eksisterende habiliteringsprogram i Norge er mangelfullt.

Klagesakene gjelder avslag på søknad om dekning av utgifter.

Klage på vedtak om avslag på dekning av utgifter må sendes til det regionale helseforetaket innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Helseforetaket går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Regionale helseforetak

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder dekning av utgifter til utenlandske habiliteringsprogram

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring