Advarsel til apotekkonsesjonær eller apoteker

Apotekkonsesjonær eller apoteker som skal klage på vedtak om advarsel, må klage til Direktoratet for medisinske produkter. 

En farmasøyt sjekker en resept som hun holder i den ene hånden opp mot medisinene hun holder i den andre hånden. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder advarsel til apotekkonsesjonær eller apoteker ved mangelfull eller uforsvarlig drift.

Skal du klage på et vedtak?

Klage på vedtak om advarsel må sendes til Direktoratet for medisinske produkter (tidligere Statens legemiddelverk) innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Direktoratet går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss. Vi mottar, utreder og forbereder saker som skal behandles i Apotekklagenemnda.

Direktoratet for medisinske produkter

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder advarsel til apotekkonsesjonær eller apoteker

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring