Vi gratulerer Hedda Fredheim Kleppe med bestått fagprøve!

Nasjonalt klageorgan for helsetenesta har to lærlingar i service- og administrasjonsfag. Hedda er den første som består fagprøva hos oss.

Portrett av Hedda Fredheim Kleppe.

Hedda har vore lærling ved service- og dokumentsenteret vårt.

– Vi er så stolte av henne, seier Henriette Olderøy, seksjonssjef for Service- og dokumentsenteret.

Hedda fortalde i fjor om arbeidsmiljøet og varierte arbeidsdagar i læretida.

Vi håpar å få mange søkjarar til ny læreplass

– Dette er ei ordning som vi verkeleg ønskjer å satsa på i åra som kjem. Vi håpar å få mange søkjarar når ny læreplass blir lyst ut, fortel Henriette.

– Viss du vil ha praktisk erfaring med kontoroppgåver, personvern, økonomi, personal- og kommunikasjonsarbeid, er dette læreplassen for deg. Du får alltid tett oppfølging av fagleg leiar og instruktørar. I tillegg har vi eit veldig godt arbeidsmiljø med mange sosiale aktivitetar!

Bilde av Henriette Olderøy. Foto. Cecilie Bannow.
Henriette Olderøy, seksjonssjef på Service- og dokumentsenteret.


Vil du bli lærling hos oss? Då kan du søkja på læreplassen som blir lyst ut i januar.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring