Ny løysing for honorering av eksterne sakkunnige

Frå og med 1. januar skal alle eksterne sakkunnige sende honorarkrav via DFØ sine system.

En person ser på faktura, på både PC og mobil. Foto: Mostphotos.

Frå 1. januar 2022 skal eksterne sakkunnige bruke portalen «Betal meg» eller appen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) for å få honoraret utbetalt som løn.

Kvifor endrar me system for honorarføring for eksterne sakkunnige?

Me går over til DFØ sitt fullverdige og godkjente forsystem for løn og faktura for å

  • tilfredsstille krava til økonomiske transaksjonar
  • sikre at økonomiregelverket sine krav blir fulgte
  • førebu oss på ei framtidig sak- og arkivløysing utan økonomifunksjonalitet

Endringa er ein del av eit større forbetringsprosjekt, og den fyrste forbetringa me tek i bruk.

Korleis registrerer eg honorarkrav?

Rettleiingar:

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring