Alle har det samme rettsvernet ved vaksineskade

Hvis du har fått en skade etter vaksinering, har du rett på erstatning dersom vaksinen mest sannsynlig har ført til skaden. Hvorfor du tok vaksinen påvirker ikke retten til erstatning.

Helsepersonell gjør klar en vaksine. Foto: Mostphotos.

24. november omtalte NRK Dagsnytt et søksmål mot staten om uaktsom kommunikasjon ved vaksinering av helsepersonell. Vi ønsker å tydeliggjøre det statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet sa til NRK, og rettighetene alle har ved vaksineskade.

Alle som får en skade som følge av vaksinering har rett på erstatning etter pasientskadeloven § 2 bokstav d. For å få pasientskadeerstatning må det være mest sannsynlig at vaksinen har ført til skaden.

Grunnen til at du tok vaksinen har ingen innvirkning på retten til erstatning.

Lavere beviskrav i erstatningssaker etter skade ved anbefalte vaksiner

Pasientskadeloven § 3 andre avsnitt har en regel som gjelder anbefalte vaksiner. Dette er vaksiner som tas i forbindelse med statens gjeldende vaksinasjonsprogrammer.

Vaksinasjonsprogrammene i Norge er nå:

  • vaksinering av definerte risikogrupper ved influensavaksine
  • vaksiner satt i forbindelse med barnevaksinasjonsprogrammet
  • vaksiner gitt i forbindelse med pandemi

Hvis det oppstår en skade etter vaksinasjon i forbindelse med et vaksinasjonsprogram, er beviskravet i en eventuell erstatningssak litt lavere enn i andre vaksinesaker. Det betyr at det gis erstatning dersom vaksinen kan være årsaken til skaden og det ikke sannsynliggjøres andre årsaker enn vaksinen.

Selv om du ikke har fått vaksinen i forbindelse med et program, har du altså rett på erstatning dersom vaksinen mest sannsynlig har ført til skaden. Denne regelen gjelder alle, også helsepersonell.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring