Når er neste nemndmøte?

Pasientskadenemnda har fleire møte i månaden, med unntak av i juli. 

Planlagde nemndmøte i 2024

Juni

 • 6.–7. juni
 • 13.–14. juni
 • 20.–21. juni

August

 • 15.–16. august
 • 22.–23. august
 • 29.–30. august

September

 • 5.–6. september
 • 12.–13. september
 • 19.–20. september
 • 26.–27. september

Oktober

 • 3.–4. oktober
 • 17.–18. oktober
 • 24.–25. oktober
 • 31. oktober

November

 • 1. november
 • 7.–8. november
 • 14.–15. november
 • 21.–22. november
 • 28.–29. november

Desember

 • 12.–13. desember
 • 16.–17. desember
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring