Skal du sende faktura for dekning av journalkopi?

Veiledning til sekundært behandlingssted som skal sende faktura for journalkopi i pasientskadesaker.

1. Lag og send faktura

Lag en faktura i fakturasystemet ditt og send den i elektronisk handelsformat (EHF) til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

 • Fakturaadresse: 984936966
 • Landskode: 9908 (noen systemer krever dette)

Dersom du ikke kan sende faktura i EHF-format, må du sende papirfaktura per post til:

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Følg fakturakravene

Det er klare krav til hvilke opplysninger en faktura skal inneholde (se eksempel under punkt 3). Et viktig krav er at alle fakturaer skal ha et unikt fakturanummer. Når du sender faktura til oss, må du også huske følgende:

 • Fakturaen skal merkes med referanse 1940aito.
 • Fakturaen må inneholde aktuelt saksnummer (N20XX/XXXX).
  Saksnummeret står i brevet der vi ber om journalkopi.

2. Forslag til fakturasystem og hvem du kan kontakte dersom du har spørsmål om fakturering

Dersom du ikke har et egnet fakturabehandlingsprogram, er Conta et alternativ. Programmet støtter sending av EHF-faktura.

Les mer om sending av faktura på DFØs nettside

Dersom du har spørsmål om fakturering, kan du sende e-post til regnskap@dfo.no.

3. Eksempel på fakturahode og faktura med ordrelinjer

Avsender

Navn på avsender som er tilknyttet oppgitt organisasjonsnummer, kontonummer, adresse (for eksempel sekundært behandlingssted, aktuell fastlege eller annen som skal motta godtgjørelsen).

Mottaker

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Fakturaadresse

Elektronisk handelsformat (EHF): 984 936 966

Fakturahode

 • Deres referanse: 1940aito
 • Vår referanse: Navn på behandler/behandlingssted
 • Leveringsdato: Dato for enkeltleveranse
 • Leveringssted: Krinkelkroken 1, Bergen
 • Fakturanummer: Unikt nummer
 • Fakturadato:
 • Forfall: 30 dager
 • Bankkontonummer:
 • Org.nr.

Ordrelinjer

Ordrelinjer til faktura
Beskrivelse av vare/tjeneste + saksnummer
Antall (journalkopi) Enhetspris* Sum
Journalkopi saksnr. N20XX/XXXX** 1 442 442
Journalkopi saksnr.
N2023/XXX
1 590 590

* Enhetsprisen i klagesaker mottatt før 1. juli 2023 er 442 kroner. I klagesaker mottatt 1. juli 2023 eller senere utbetales 0,5 ganger salærsatsen. Salærsatsen er 1180 kroner fra o gmed 1. juli 2023.

** Saksnummeret står i brevet der vi ber om journalkopi.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring