Sertifisering av flygeledere

Vi behandler klager på vedtak om sertifisering av flygeledere.


Klagesakene gjelder enkeltvedtak vedrørende legeattester, som er fattet med hjemmel i forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere.

Skal du klage på et vedtak?

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Luftfartstilsynet. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet.

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket fra førsteinstansen. Det er alltid minst to personer som vurderer saken. De fleste klagesakene vurderes også av medisinsk sakkyndig.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sender vi det til deg eller din representant. Vi sender det også til Luftfartstilsynet.

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring