Refusjonskrav fra behandler (oppgjør)

Vi behandler klager på vedtak om refusjonskrav fra behandlere.


Helseaktører kan inngå avtale med Helfo om direkte oppgjør. Behandlere som har 
en avtale, sender refusjonskrav for det pasienten har rett til å få dekket etter den norske folketrygden. Du får utbetalt økonomisk oppgjør direkte fra Helfo, mens pasienten kun betaler egenandel for behandlingen til deg.

Klagesakene gjelder refusjonskrav fra behandler (oppgjør).

Skal du klage på et vedtak?

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Helfo. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet.

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket til Helfo. Det er alltid minst to personer som vurderer saken. Enkelte saker kan også bli vurdert av medisinsk sakkyndig.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sender vi det til deg eller din representant. Vi sender det også til Helfo. Det er Helfo som følger opp vedtaket.

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring