Dekning av betalingskrav fra spesialisthelsetjenesten

Vi behandler klager på vedtak om dekning av betalingskrav fra spesialisthelsetjenesten.


Pasienter som får helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, mottar i ettertid faktura med krav om betaling fordi de ikke er bosatt i Norge og en del av folketrygden.

Klagesakene gjelder betalingskravet.

Skal du klage på en faktura?

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra det regionale helseforetaket. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet.

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering, og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Det er alltid minst to personer som vurderer saken.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sender vi det til deg eller din representant. Vi sender det også til helseforetaket. Det er helseforetaket som følger opp vedtaket dersom du får medhold.

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring