Min side

Hvis du har en sak hos oss, kan du følge den på Min side.


I brukerportalen Min side kan du kan følge utviklingen i saken din, se dokumenter vi har sendt til deg og som du har sendt til oss, sende inn nye opplysninger som er viktige for saken og fylle ut aktuelle skjema. Hvis du har flere saker hos oss eller er advokat i flere saker, får du en oversikt over disse når du logger deg på.

Min side erstatter utsending av dokumenter på minnepenn.

Påloggingen til Min side er via ID-porten. Første gang du logger inn, må du samtykke til å bruke Min side og motta varsler.

Logg inn på Min side

Hvem kan bruke Min side?

Du kan bruke Min side hvis du har et norsk fødselsnummer og mobilnummeret ditt er registrert i klagesaken hos oss.

Advokater kan bruke Min side hvis advokatens fødselsnummer er registrert i saken. Vi trenger også en direkte e-postadresse til advokaten (ikke postmottak), slik at vi kan sende varsler.

Hvis du har advokat eller fullmektig, er vedkommende vår kontaktperson i saken din. Det er advokaten/fullmektigen som sender inn dokumentasjon osv., og som skal videreformidle informasjon til deg. Du har lesetilgang til saken på Min side og kan fylle ut aktuelle skjema.

Hvem kan ikke bruke Min side?

Foreløpig kan ikke personer uten norsk fødselsnummer og virksomheter bruke Min side. Vi jobber med å utvikle brukerportalen slik at den blir tilgjengelig for flere brukergrupper. Snart blir det for eksempel mulig å logge seg på med europeisk eID.

Du kan dessverre ikke bruke Min side hvis du har verge. Det er heller ikke mulig å bruke Min side hvis det er to advokater i samme sak.

Får jeg varsler når det er noe nytt i saken?

Ja, du får varsler når det skjer noe viktig i saken.

Du får blant annet varsel når saksbehandlingen begynner, hvis du får et dokument du kan kommentere, i tilfelle saken blir returnert til førsteinstansen og når det er fattet et vedtak i saken.

Privatpersoner får varsler på SMS og advokater får varsler på e-post.

Hvis det er flere endringer på samme dag, varsler vi bare én gang. Varslene sendes til et fast klokkeslett.

Hvor lenge er en sak åpen på Min side?

Klagesaken blir tilgjengelig på Min side når den er oversendt fra førsteinstansen og registrert i våre systemer.

Saken er åpen til den er ferdigbehandlet hos oss. Eventuelle salærkrav kan sendes inn via Min side innen 3 uker etter at vedtaket ble fattet.

Vedtak i klagesaker som gjelder refusjon av behandlingsutgifter fra Helfo til pasient kan ankes til Trygderetten. Ankefristen er 6 uker. Disse sakene er derfor åpne for utfylling og innsending av ankeskjemaet til fristen har gått ut.

Hvor lenge er en sak synlig på Min side?

Klagesaken er synlig i 6 måneder etter at vedtaket ble fattet eller til det eventuelt tas ut stevning.

Bruk en oppdatert nettleser for å få best utbytte av Min side

Du må bruke en oppdatert nettleser, som for eksempel Chrome, Firefox, Safari eller Edge, for å få best utbytte av Min side.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring