Hvem kan hjelpe meg med saken min?

Hvis du trenger hjelp med saken din, kan du få bistand fra for eksempel pårørende, helsepersonell, en brukerorganisasjon, pasient- og brukerombudet i fylket ditt eller en advokat.

To menn sitter foran en PC. En av dem peker på skjermen. Foto: Mostphotos.

Vi har alminnelig veiledningsplikt og hjelper deg med spørsmål om hvor du skal sende en eventuell klage og saksbehandlingen hos oss.

Vi kan ikke skaffe fullmektig/advokat til deg.

Sentralbordet vårt er åpent på hverdager kl. 9.00–14.30.

Bruk Min side, sikker digital postkasse eller brevpost dersom du skal sende personsensitiv informasjon.

Hjelp fra andre

Du står fritt til å motta bistand fra andre. Det kan være pårørende, helsepersonell, en brukerorganisasjon eller andre du har tillit til.

Hvis andre skal få tilgang til opplysningene vi har om deg, må de må ha hjemmel i lov for å få utlevert opplysningene eller en fullmakt fra deg.

Fullmektig

Når du gir en annen person fullmakt, betyr det at:

  • Vi henvender oss til fullmektigen, ikke til deg.
  • Fullmektigen har rett til å se alle dokumentene i saken din.
  • Vi sender vedtaket i saken din til fullmektigen, ikke til deg.

Hvis du vil at noen skal være fullmektig for deg, må du må fylle ut og signere fullmaktskjemaet. Den enkleste og tryggeste måten å gjøre dette på, er inne på Min side.

Logg inn på Min side

Dersom du ikke vil signere digitalt, må du fylle ut et PDF-skjema og sende det til oss. Du må enten sende det som brevpost eller via en digital postkasse. Du kan ikke sende skjemaet på e-post siden det inneholder personsensitive opplysninger!

Pasient- og brukerombudet

Alle fylker har eget pasient- og brukerombud. Ombudet kan blant annet hjelpe deg med

  • råd og veiledning om rettighetene dine
  • informasjon om fremgangsmåte når du ønsker å klage
  • å skrive klagen

All bistand fra pasient- og brukerombudet er gratis. Du kan være anonym i kontakten med ombudet.

Pasient- og brukerombudet kan ikke være fullmektig i saken din.

Advokat

Advokat(er) som bistår deg, trenger ikke legge fram en skriftlig fullmakt.

Det er i utgangspunktet ikke nødvendig med juridisk bistand. Vi er et offentlig forvaltningsorgan som på selvstendig grunnlag gjør en juridisk vurdering av klagesaken din etter gjeldende regelverk. Saksbehandlingen hos oss er uavhengig, nøytral og gratis.

Merk: Hvis du bytter advokat eller ikke lenger har advokat i saken din, må du gi beskjed til oss slik at vi har riktig kontaktperson!

Verge

En verge skal ivareta interessene til en person som enten er mindreårig eller som har fått oppnevnt verge.

Verge for mindreårige er i utgangspunktet den personen som har foreldreansvaret. Vergens mandat for en voksen står i vedtaket om vergemål, der det skal tas stilling til omfanget av vergemålet.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring