Produkt- og prislister i blåreseptforskriften

Leverandører som ønsker å klage på vedtak som gjelder produkt- og prislister etter blåreseptforskriften må klage til Helfo.

En person sjekker blodsukkernivået ved å stikke seg i fingeren med en måler. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene fra leverandører gjelder:

Skal du klage på et vedtak?

Klager på vedtak som gjelder produkt- og prislister etter blåreseptforskriften må sendes til Helfo innen seks uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du opplyse hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å endre.

Helfo går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes klagesaken til oss for behandling.

Helfo

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder produkt- og prislister etter blåreseptforskriften

Informasjonskapsler og personvern