Presse

Vi hjelper journalister med spørsmål om oss, nemndene vi er sekretariat for, sakstyper vi behandler, tall og statistikk med mer. 

Rose-Marie Christiansen, direktøren i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), intervjues av NRK i forbindelse med åpningen. Foto: Ådne SinnesDirektør Rose-Marie Christiansen intervjues av NRK under åpningen av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten i Bergen.

Hvis du har spørsmål om saken din, må du ta kontakt med sentralbordet vårt.

Denne kontaktinformasjonen er kun for pressen:

Vi svarer på henvendelser hverdager kl. 9.00–14.30. Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten har ikke pressevakt på kveldstid eller i helgene.

Pressehenvendelser om enkeltsaker

For å kunne kommentere enkeltsaker, må personen saken gjelder frita oss for taushetsplikten.

Vedkommende, eller vedkommendes verge, må fylle ut og signere et samtykkeskjema for fritak fra taushetsplikten:

Skjemaet sendes til info@helseklage.no sammen med bilde av gyldig legitimasjon.

Informasjonen blir lagt inn i saksbehandlingssystemet vårt, slik at det følger saken(e) det gjelder. 

Spørsmål om tall og statistikk

Forespørsler om spesielle statistikker kan ta noe tid å besvare.

På siden Årsrapporter, tall og statistikk finner du kanskje noe av det du lurer på. Der ligger årsrapportene våre og oversikt over blant annet saksvolum, saksbehandlingstid og rettssaker.

Innsynshenvendelser

Henvendelser om innsyn sendes til post@helseklage.no.

Logging av pressehenvendelser

Alle pressehenvendelser til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten blir logget. Det gjør vi for å kunne følge opp spørsmålene dine, slik at du får svar på det du lurer på, og for å ha oversikt over henvendelsene vi mottar.

I loggen skriver vi navnet ditt, hvem som er oppdragsgiver, kontaktinformasjonen din og spørsmålene dine. Informasjonen er kun tilgjengelig for de som jobber med oppfølging av henvendelser. Opplysningene slettes etter ti år.

Informasjonskapsler og personvern