Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Vi behandler klager på vedtak fra ni instanser og er sekretariat for Apotekklagenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, Pasientskadenemnda og Statens helsepersonellnemnd.

Informasjonskapsler og personvern