Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Vi behandler klager på vedtak fra tolv instanser og er sekretariat for Pasientskadenemnda, Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet og Apotekklagenemnda.

Informasjonskapsler og personvern