Varsel til EU og EØS-land

Helsepersonell som har fått begrenset retten til å utøve yrket sitt, og skal klage på varsel til EU og EØS-land, må klage til Statens helsetilsyn.

Et stetoskop ligger oppå EU-symbolet. Foto: Mostphotos.

Når helsepersonell får begrenset retten til å utøve yrket i Norge, må Statens helsetilsyn varsle ansvarlige myndigheter i EU og EØS-land.

Klagesakene gjelder varslingen.

Klage på vedtak om varsel til EU og EØS-land må sendes til Statens helsetilsyn innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Statens helsetilsyn går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Statens helsetilsyn

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder varsel til EU og EØS-land

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring