Tilbud for studenter

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten har flere ulike tilbud for studenter. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål!

To kvinner snakker sammen i et kontorlandskap. En av dem har en pc. Foto: Cecilie Bannow.

Deltidsstillinger

Service- og dokumentsenteret vårt har flere faste deltidsstillinger for jusstudenter. Arbeidsoppgavene er enklere forberedende saksbehandling, anonymisering av vedtak, posthåndtering, betjening av sentralbord og andre kontoroppgaver.

Som deltidsansatt hos oss får du et unikt innblikk i offentlig forvaltning, og ikke minst kjernevirksomheten hos Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Arbeidstid er etter avtale, men som regel to ettermiddager i uken med mulighet for fulltid ved ferieavvikling.

Sommerjobb

Hver sommer har vi fulltidsjobber for jusstudenter ved Service- og dokumentsenteret. Du må kunne jobbe hos oss i 8–10 uker. Opplæring er vanligvis fra midten av mai. 

Arbeidsoppgavene er enklere forberedende saksbehandling, anonymisering av vedtak, posthåndtering, betjening av sentralbord og andre kontoroppgaver.

Sommerjobbene lyses ut i januar.

Se våre ledige stillinger på Webcruiter

Masterstipend

Vi har to masterstipend på 15 000 kroner til jusstudenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor våre rettsområder.

Aktuelle problemstillinger kan være:

  • begrunnelsesplikten ved forvaltningsvedtak som rører ved EØS-rettslige spørsmål
  • forvaltningens veilednings- og utredningsplikt i pasientskadesaker
  • om å spå fremtiden – beregning av erstatning for fremtidig tap i personskadesaker (gjerne med en rettspolitisk drøftelse av kapitaliseringsrenten)
  • erstatning for vaksineskader – ansvarsgrunnlaget, bevisregelen og beregning av erstatning
  • menerstatning i pasientskadesaker – betydningen av ny forskrift
  • pasientskader under pandemien – erstatning for manglende smittevern, vaksineskader og utsatt behandling

Vi publiserer eksempler på aktuelle problemstillinger fortløpende i uke 3 og 4.

10 000 kroner blir utbetalt når søknaden er innvilget. De resterende 5 000 blir utbetalt når oppgaven er fullført innen rimelig tid og får karakteren B eller bedre.

Veileder og skriveplass

Dersom du får stipend fra oss, får du egen veileder i inntil 20 timer. Du får også tilbud om skriveplass hos oss i Bergen.

Søknadsfrist

  • Frist for å søke om masterstipend til høstsemesteret er 30. mai.
  • Frist for å søke om masterstipend til vårsemesteret 30. november.

Send søknad med problemstilling og karakterutskrift til student@helseklage.no.

Praktikantordning

Jusstudenter på fjerde og femte studieår med interesse for erstatningsrett, helserett, forvaltningsrett, EU/EØS-rett, trygderett eller prosedyre kan søke om å bli praktikant hos oss.

I fire uker får du relevant arbeidserfaring og prøve hvordan det er å jobbe som jurist eller advokatfullmektig i en statlig etat. Du blir tilknyttet en av avdelingene våre – enten helserettsavdelingen, en av avdelingene som jobber med pasientskadeerstatning eller rettsaksavdelingen. Vi lover spennende og varierte oppgaver, og egen fadder!

Søknadsfrist

Frist for å søke praktikantplass høsten 2022 er 10. mai.

Send søknad til student@helseklage.no.

Praksisplass

Strategi- og kommunikasjonsavdelingen har praksisplasser for studenter som tar høyere kommunikasjonsfaglig utdanning.

Vinteren/våren 2022 har vi praksisstudenter fra:

  • praktisk informasjonsarbeid ved Universitetet i Bergen
  • PR og kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania i Oslo

Dersom du ønsker praksisplass hos oss høsten 2022 eller våren 2023, send e-post til student@helseklage.no.

Vi planlegger også samarbeid med utdanningsinstitusjoner om praksisplass for jusstudenter.

Informasjonskapsler og personvern