Apotekklagenemnda

Apotekklagenemnda behandler klager på vedtak etter kapittel 3–9 i apotekloven. Vi er sekretariat for nemnda. Førsteinstans er Statens legemiddelverk.

Klagesakene gjelder for eksempel:

Nemndas vedtak er endelige, men kan bringes inn for domstolene.

Når er det nemndmøte?

Apotekklagenemnda har møter ved behov, i forbindelse med møte i Statens helsepersonellnemnd.

Medlemmer av Apotekklagenemnda

Apotekklagenemnda er en uavhengig nemnd med syv medlemmer. Medlemmene er de samme som i Statens helsepersonellnemnd, bortsett fra at to av medlemmene med helsefaglig kompetanse byttes ut med to som har farmasøytisk kompetanse.

Medlemmer med farmasøytfaglig kompetanse til Apotekklagenemnda er: 

Faste medlemmer

  • provisorfarmasøyt Eli Hereid Bjørke, Bergen
  • reseptarfarmasøyt Lisbeth Trelnes, Oslo

Varamedlemmer

  • provisorfarmasøyt Åse Ertesvåg, Oslo
  • provisorfarmasøyt Ellen Riksvold, Tromsø

Se Statens helsepersonellnemnd for fullstendig liste over nemndmedlemmer

 

Informasjonskapsler og personvern