Statens helsepersonellnemnd frifunnet i sak om tilbakekall av autorisasjon

Oslo tingrett kom til at det var riktig av nemnda å stadfeste vedtak om tilbakekall av autorisasjonen til en lege som drev uforsvarlig borreliosebehandling.

Nærbilde av et stetoskop som henger rundt halsen på en lege. Foto: Mostphotos

Legen hadde rekvirert uforsvarlig mye antibiotika til pasienter han antok hadde plager som følge av borreliose. I retten ble det påpekt at legens diagnostisering av borreliose i sene stadier er tvilsom, og i mange tilfeller mest sannsynlig ikke riktig.

Strenge krav til antibiotikabruk ved usikker diagnose

Retten kom, i likhet med Statens helsepersonellnemnd, til at legens behandling, med bruk av antibiotika ut over det som er anbefalt i de nasjonale retningslinjene, var uforsvarlig. Legen hadde heller ikke oppfylt kravet til journalføring.

Det ble vist til at det må stilles strenge krav til bruk av antibiotika når diagnosen er usikker, og når behandlingen er udokumentert og eksperimentell. Farene knyttet til resistensproblematikk ble også trukket frem som et selvstendig og relevant moment ved vurderingen av legens virksomhet.

Legen får ikke jobbe som lege

Legen ble ansett uegnet til å forsvarlig utøve yrket som lege på grunn av den uforsvarlige virksomheten. Retten la særlig vekt på at legen hadde fortsatt sin kritikkverdige behandling til tross for at han tidligere hadde fått en advarsel med bakgrunn i tilsvarende forhold.

Dommen fra Oslo tingrett er ikke påanket, og er dermed rettskraftig fra 7. november. Dommen innebærer at den omtalte legen ikke lenger har autorisasjon som lege.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern