Parkinsons-pasienter som mister impulskontrollen, kan få erstatning ved informasjonssvikt

Nå kan pasientene ha rett på erstatning, hvis de ikke har fått informasjon om at parkinsons-legemidler kan føre til at de mister impulskontrollen.

Illustrasjonsbildet syner ein mann som sit framfor ein PC-skjerm og speler eit pengespel. Foto: Mostphotos.

Nyere studier viser at pasienter som behandles med dopaminagonister (legemidler) mot Parkinsons sykdom, kan utvikle impulskontrollforstyrrelser som blant annet spillegalskap, økt shopping og hyperseksualitet.

Pasientskadenemnda (nemnda) behandler klagesaker fra parkinsons-pasienter som har mistet impulskontrollen, og som har søkt om erstatning fordi de ikke har fått informasjon om denne bivirkningen før behandlingen startet.

Disse pasientene har tidligere ikke hatt rett på erstatning, men nemnda har nå endret praksis: Pasientene kan ha rett på erstatning dersom det har skjedd en informasjonssvikt.

Ny kunnskap har ført til praksisendring i Pasientskadenemnda

Impulskontrollforstyrrelser er i dag en velkjent og alvorlig bivirkning av dopaminagonister, men ble først godt kjent tidlig på 2000-tallet. I nyere studier har forskere sett at over 30 % av pasientene som behandles med dopaminagonister, utvikler impulskontrollforstyrrelser over tid, og hos pasienter med flere risikofaktorer er risikoen for dette så høy som 50 %.

Tidligere var praksisen, i både Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og nemnda, at pasientene ikke fikk medhold i at det hadde skjedd en informasjonssvikt, fordi bivirkningene ikke var så store og uventede at det ga grunnlag for erstatning. Videre mente NPE og nemnda at bivirkningene heller ikke var en direkte følge av behandlingen.

På grunn av de nyere studiene som viser sammenhengen mellom parkinsons-legemidler og impulskontrollforstyrrelser, mener nemnda nå at ved å informere pasienten og pårørende om risikoen for mulige bivirkninger, vil man kunne gjøre forebyggende tiltak for å helt eller delvis begrense det økonomiske tapet pasientene kan pådra seg.

Ikke rett på erstatning for ethvert økonomisk tap

Nemnda behandlet nylig en rekke parkinsons-saker der de konkluderte med at impulskontrollforstyrrelser er bivirkninger som pasienten bør informeres om ved behandlingens start, fordi disse i dag er velkjente og alvorlige bivirkninger ved bruk av legemidler mot Parkinsons sykdom.

Nemnda mener at staten har erstatningsansvar i disse sakene. Det betyr at nemnda kan åpne for det samme i andre tilsvarende saker, hvor behandlende lege (skadevolder) ikke har informert pasienten om bivirkningene.

Samtidig innebærer ikke praksisendringen at erstatningssøkeren har krav på erstatning for ethvert økonomisk tap. Nemnda må i hver enkelt sak vurdere tapene pasienten søker om erstatning for og omfanget av disse.

Har for første gang tilkjent erstatning for utgifter til spill

I Pasientskadenemndas møte i oktober 2021 ble flere parkinsons-saker behandlet. I disse sakene hadde pasientene tidligere fått medhold i at de har rett på erstatning, men senere klaget på størrelsen og omfanget av erstatningen. På møtet skulle nemnda ta stilling til størrelsen på erstatningen.

I en av sakene fikk pasienten delvis medhold i kravet om erstatning for utgifter til spill som følge av impulskontrollforstyrrelser. Dette var første gang nemnda tilkjente erstatning for utgifter til spill.

Pasientskadenemndas praksisendring innebærer at det er åpnet opp for at staten erkjenner erstatningsansvar på dette området, men det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern