Refusjon av behandlingsutgifter til behandler

Vi behandler klager på vedtak om refusjon av behandlingsutgifter til behandlere.

Fysioterapeut behandler nakken til en pasient. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene fra behandler gjelder for eksempel:

  • avkortning av refusjonskrav
  • krav om tilbakebetaling av refusjonsutbetalinger
  • tap av retten til å praktisere for trygdens regning 

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Helfo. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at saken er registrert hos oss. I brevet vil du også få informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden vil variere etter sakens kompleksitet.

Saksbehandleren som blir tildelt saken din hos oss går gjennom den og vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Vi henter inn nye opplysninger hvis det er nødvendig for å vurdere saken. Saken vil også bli vurdert av sakkyndig.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sendes det til klageren eller klagerens representant. Hvis Helseklage omgjør Helfos vedtak vil saken bli sendt tilbake til Helfo for utbetaling eller iverksettelse.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Informasjonskapsler og personvern