Refusjon av behandlingsutgifter til behandler

Vi behandler klager på vedtak om refusjon av behandlingsutgifter til behandlere.

Klagesakene fra behandler gjelder for eksempel:

  • avkortning av refusjonskrav
  • krav om tilbakebetaling av refusjonsutbetalinger
  • tap av retten til å praktisere for trygdens regning 

Skal du klage på et vedtak?

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Helfo. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet.

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket fra førsteinstansen. Det er alltid minst to personer som vurderer saken. Saken blir også vurdert av medisinsk sakkyndig.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sender vi det til deg eller din representant. Hvis vi omgjør Helfos vedtak, blir saken din sendt tilbake til Helfo for utbetaling eller iverksettelse.

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Informasjonskapsler og personvern