Avtalespesialisthjemmel

Vi behandler klager på vedtak om tildeling av avtalespesialisthjemmel.

En øre-nese-hals-spesialist ser inni øret til en pasient. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder avslag på tildeling av avtalespesialisthjemmel.

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra det regionale helseforetaket du søkte om avtalespesialisthjemmel hos. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet.

Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket fra førsteinstansen. 

Når vi har fattet et vedtak i saken, sendes det til deg eller din representant.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Informasjonskapsler og personvern