Andre brukere

Vi har òg ansvar for andre sakar som ikkje omhandlar helsepersonell eller pasientar. Er du ikkje i eit pasientforhold eller er helsepersonell, sjå her for dei andre saksområda til Helseklage

Informasjonskapsler og personvern