Vi innfører eFormidling for utsendelse til virksomheter

8. mars innfører vi den nasjonale fellesløsningen eFormidling for å sende ut dokumenter digitalt til virksomheter.


Løsningen gjør det mulig å kommunisere digitalt på en enkel og sikker måte, uten å måtte ta hensyn til om mottakeren er en privat virksomhet, offentlig virksomhet eller innbygger.

Hva betyr dette for offentlige virksomheter?

Offentlige virksomheter som bruker eFormidling, mottar dokumentene direkte i saks- og arkivsystemet sitt.

Kommuner og kommunale underenheter som har KS FIKS får dokumentene i sin SvarInn-innboks.

Hva betyr dette for private virksomheter?

Private virksomheter får dokumenter fra oss i Altinn. Vi sender dokumentene som taushetsbelagt post, derfor må noen i virksomheten ha tilgang til å laste ned taushetsbelagt post.

Les mer om riktige rettigheter i Altinn

For advokater som bruker Min side vil dokumentene også være tilgjengelige der.

Viktig informasjon om begrensning i filstørrelser

Vi bruker versjon 1 av eFormidling. I denne versjonen er det en begrensing på hvor store dokumenter du kan sende til oss. Offentlige virksomheter kan sende inntil 75 MB, mens private virksomheter kan sende inntil 40 MB per sending.

Hvis du har et dokument som er større enn dette, må du dele det opp i flere sendinger.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring