Uttalelse fra Sivilombudet: Pasientskadesak skulle blitt prioritert som følge av lang behandling i flere ledd

Sivilombudet har konkludert med at behandlingstiden i en pasientskadesak var for lang. Saken skulle vært prioritert på grunn av lang behandlingstid i både forvaltningen og domstolene.

Et stort paragraftegn med andre ikoner i bakgrunnen. Foto: Mostphotos.

Uttalelsen fra Sivilombudet gjelder en klagesak som Pasientskadenemnda behandlet i august 2022.

Da klagen ble oversendt fra Norsk pasientskadeerstatning, fanget vi dessverre ikke opp at saken allerede hadde vært behandlet i forvaltningen og domstolene. Saken skulle vært prioritert etter gjeldende rutiner på grunn av den lange behandlingstiden totalt.

Ifølge Sivilombudet er det er positivt at vi har fått mer ressurser til behandlingen av pasientskadesaker, og at dette har resultert i økt saksbehandlingskapasitet. Behandlingstidene på pasientskadeområdet er fortsatt for lange, og det er derfor nødvendig med videre innsats for å redusere disse ytterligere.

Les hele uttalelsen fra Sivilombudet

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring