Endra opningstid på sentralbordet frå 1. juni

I perioden 1. juni–15. august er sentralbordet vårt ope på kvardagar kl. 12.00–14.00.

Ein mann sit bak to pc-skjermar. Han har headset på. Foto: Cecilie Bannow.

Telefonnummeret til sentralbordet er 22 99 36 30.

Følg saka på Mi side!

I brukarportalen Mi side kan du sjekke status i klagesaka og følgje utviklinga, sjå dokument me har sendt til deg og som du har sendt til oss, sende inn nye opplysningar som er viktige for saka og fylle ut aktuelle skjema.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring