Årsrapporten for 2022 er publisert

I årsrapporten kan du lese om aktivitetene og resultatene våre fra 2022. 

To personer sitter i en sofa og snakker sammen. Foto: Cecilie Bannow.

Samfunnsoppdraget vårt er å ta vare på rettssikkerheten til brukere av og ansatte i helsetjenestene. Vurderingene vi gjør er viktige for både livssituasjonen til enkeltpersoner og interessene til fellesskapet i offentlige finansierte og velfungerende helsetjenester.

I årsrapporten vår kan du lese om hvordan vi har løst samfunnsoppdraget vårt i 2022 og dette:

  • mål og krav i tildelingsbrevet
  • oppfølging av fellesføringer
  • HR-tall
  • resultatene for de ulike sakstypene
  • rettssaker på pasientskadeområdet
  • rettssaker på helserettsområdet
  • årsregnskapet 
  • vurderinger av framtidsutsikter  
Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring