Har du nye opplysninger?

Vedtak fra oss og nemndene vi er sekretariat for er i de aller fleste tilfeller endelige. Det betyr at de ikke kan påklages videre i forvaltningen. Hvis det foreligger nye og vesentlige opplysninger, kan du søke om gjenopptak.

En kvinne holder fire ringpermer. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Når du har mottatt et endelig vedtak fra oss eller nemndene vi er sekretariat for, er klagesaksbehandlingen avsluttet. Du kan ikke klage på vedtaket.

Dersom du er uenig i vedtaket, kan du ta ut stevning. Hvis det foreligger nye og vesentlige opplysninger i klagesaken din, kan du søke om gjenopptak.

Hva kreves for at saken skal gjenopptas?

Det skal svært mye til for å få et endelig vedtak omgjort.

  • Det må foreligge nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent på vedtakstidspunktet.

  • Opplysningene må kunne føre til et annet resultat. 

Det er ikke nok at du er uenig i vedtaket, eller at for eksempel en medisinsk sakkyndig vurderer saken annerledes enn det nemnda/vi har gjort.

Kan jeg få saken gjenopptatt hvis jeg har tatt ut stevning?

Du kan kun ha én prosess gående. Vi kan ikke vurdere klagesaken din på nytt dersom du har tatt ut stevning. Du må i tilfelle stanse rettsprosessen.

Hvis du har bedt om gjenopptak og så tar ut stevning, blir gjenopptakssaken avsluttet.

Jeg har mottatt nye opplysninger som kan føre til et annet resultat, og vil be om ny vurdering av klagesaken min. Hva gjør jeg?

Krav om gjenopptak må være skriftlig. I brevet må du oppgi saksnummeret og skrive hva som er nytt i saken.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring