Vedtak etter apotekloven

Apotekkonsesjonær, driftskonsesjonær, apotek eller apoteker som ønsker å klage på vedtak med grunnlag i apotekloven, må klage til Statens legemiddelverk. 

En farmasøyt sjekker en resept som hun holder i den ene hånden opp mot medisinene hun holder i den andre hånden. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder for eksempel: 

  • avslag på konsesjon til drift av apotek
  • avslag på drift av filialapotek
  • advarsel til apotekkonsesjonær eller apoteker ved mangelfull eller uforsvarlig drift

Skal du klage på et vedtak?

Klage på vedtak etter apotekloven må sendes til Statens legemiddelverk innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Statens legemiddelverk går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss. Vi mottar, utreder og forbereder saker som skal behandles i Apotekklagenemnda.

Statens legemiddelverk

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandling av vedtak etter apotekloven 

 

Informasjonskapsler og personvern