Refusjon av behandlingsutgifter til pasient

Personer som ønsker å klage på vedtak om refusjon av behandlingsutgifter må sende klagen til Helfo.

Fire forskjellige typer medisiner, kapsler og tabletter. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Medlemmer av folketrygden kan få hel eller delvis kompensasjon for nødvendige utgifter til helsetjenester. Helfo fatter vedtak etter folketrygdloven kapittel 5 på områdene:

  • legemidler
  • tannbehandling
  • frikort
  • bidrag til spesielle formål
  • behandling i utlandet

Klagesakene gjelder helt eller delvis avslag på refusjon av utgifter.

Hvis du lurer på hva som skal til for å få helsestønad, finner du informasjon om dette på helsenorge.no.

Skal du klage på et vedtak?

Klager på vedtak om avslag på refusjon av behandlingsutgifter til pasienter må sendes til Helfo innen seks uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du opplyse hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å endre.

Helfo går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes klagesaken til oss for behandling.

Helfo

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager på refusjon av behandlingsutgifter til pasienter

 

Informasjonskapsler og personvern