Pasientskadeerstatning

Personer som ønsker å klage på vedtak om pasientskade etter behandlingssvikt i offentlig og/eller privat helsetjeneste må klage til Norsk pasientskadeerstatning.

Krykker på et venterom. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder helt eller delvis avslag på erstatning etter svikt i behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging.

Skal du klage på et vedtak?

Hvis du får helt eller delvis avslag i søknaden din om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE), kan du klage på vedtaket. Klagen må sendes til NPE innen tre uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du opplyse hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å endre.

NPE går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes klagesaken til Pasientskadenemnda for behandling. Vi er sekretariat for nemnda.

Norsk pasientskadeerstatning

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager på pasientskadeerstatning

 

Informasjonskapsler og personvern