Førerkort

Personer som ønsker å klage på vedtak i førerkortsaker må klage til Fylkesmannen.

En person tar i dørhåndtaket på en bil. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder for eksempel saker der du:

  • ikke får innvilget dispensasjon for å kunne kjøre bil
  • er uenig i dispensasjonsvilkårene
  • er uenig i lengden på dispensasjonsperioden

Skal du klage på et vedtak?

Klager på vedtak etter førerkortforskriften må sendes til Fylkesmannen innen tre uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du opplyse hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å endre.

Fylkesmannen går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes klagesaken til oss for behandling.

Fylkesmannen

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager på førerkortsaker

Informasjonskapsler og personvern