Avtalespesialisthjemmel

Helsepersonell som ønsker å klage på vedtak om tildeling av avtalespesialisthjemmel må klage til det regionale helseforetaket som fattet vedtaket.

En øre-nese-hals-spesialist ser inni øret til en pasient. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

En avtalespesialist er privatpraktiserende spesialist, lege eller psykolog som har driftsavtale med et regionalt helseforetak. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Klagesakene gjelder avslag på tildeling av avtalespesialthjemmel.

Skal du klage på et vedtak?

Klager på vedtak om avslag på tildeling av avtalespesialisthjemmel må sendes til det regionale helseforetaket som fattet vedtaket innen tre uker etter at du mottok det. I klagen må du opplyse hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å endre.

Det regionale helseforetaket går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes klagesaken til oss for behandling.

Regionale helseforetak

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager på tildeling av avtalespesialisthjemmel

Informasjonskapsler og personvern