Autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning

Helsepersonell som ønsker å klage på vedtak om søknad om autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning må klage til Helsedirektoratet.

Et stetoskop ligger oppå noen papirer på et bord, bar bordet sitter en lege. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder avslag på søknader fra flere forskjellige helsepersonellgrupper, som for eksempel:

  • helsefagarbeider
  • helsesekretær
  • lege
  • psykolog
  • sykepleier

Skal du klage på et vedtak?

Klager på vedtak om avslag på søknad om autorisasjon og lisens til helsepersonell og spesialistgodkjenning for leger må sendes til Helsedirektoratet innen tre uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du opplyse hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å endre.

Helsedirektoratet går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes klagesaken til Statens helsepersonellnemnd for behandling. Vi er sekretariat for nemnda.

Helsedirektoratet

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager på avslag om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning

 

Informasjonskapsler og personvern