Autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning

Helsepersonell som skal klage på vedtak om autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, må klage til Helsedirektoratet.

Et stetoskop ligger oppå noen papirer på et bord, bar bordet sitter en lege. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

For å kunne jobbe som helsepersonell i Norge trenger du autorisasjon eller lisens. Det er 29 yrkestitler som krever autorisasjon.

Leger som har tatt spesialistutdanning må søke om godkjenning.

Klagesakene gjelder avslag på søknad om autorisasjon eller lisens til helsepersonell og avslag på spesialistgodkjenning til leger.

Skal du klage på et vedtak?

Klage på avslag om autorisasjon eller lisens til helsepersonell og avslag på spesialistgodkjenning for leger må sendes til Helsedirektoratet innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva i vedtaket du klager på, hvorfor du klager og dokumentere eventuelle nye opplysninger i saken.

Helsedirektoratet går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss. Vi mottar, utreder og forbereder saker som skal behandles i Statens helsepersonellnemnd.

Helsedirektoratet

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager på avslag om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning

 

Informasjonskapsler og personvern