Søknadsskjema og skjema om assistert befruktning

Her finner du skjemaene som må fylles ut for å søke om preimplantasjonsdiagnostikk.

En lege og en sykepleier henter ut egg fra en kvinne. En mann holder kvinnen i hånden. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Forventet saksbehandlingstid er tre måneder.

Du må legge ved beslutningsskjema fra virksomhet som er godkjent for assistert befruktning:

Send utfylt skjema til:

PGD-nemnda
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Postboks 230 Skøyen
0213 Oslo

Informasjon en genetisk veiledning bør inneholde:

Relevante familieopplysninger

 • antall graviditeter
 • antall aborter (spontanaborter og provoserte aborter grunnet familiens sykdom)
 • antall barn, barn med familiens sykdom og friske barn
 • opplysninger om familiemedlemmer med den aktuelle sykdommen
 • klinisk beskrivelse av familiemedlemmer med sykdommen (en god fenotypisk beskrivelse)

Monogen arvelig sykdom

 • hvilken eller hvilke mutasjon(er) (sykdomsforårsakende variant(er)) som foreligger
 • hvilken type arvegang sykdommen følger i familien
 • en grundig medisinsk beskrivelse av sykdommen
 • en god fenotypisk beskrivelse av familiemedlem med sykdommen

Kromosomal arvelig sykdom

 • opplysninger om risiko for ubalansert kromosommønster hos foster
 • opplysninger om sannsynlighet for spontanaborter
 • medisinsk beskrivelse av barn med ubalansert kromosomoppsett (god fenotypisk beskrivelse)
  • medfødte misdannelser
  • utviklingshemmig
  • dysmorfe trekk
  • andre utviklingsavvik
Informasjonskapsler og personvern