Skal dere søke om PGD?

Før dere kan søke, må dere ha fått genetisk veiledning og informasjon om risiko, belastningen for kvinnen og  sannsynligheten for at behandlingen lykkes. Dere må også ha fått innvilget assistert befruktning. Krav om befruktningsudyktighet gjelder ikke her.

En lege og en sykepleier henter ut egg fra en kvinne. En mann holder kvinnen i hånden. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Søknad om preimplantasjonsdiagnostikk sendes til Preimplantasjonsdiagnostikknemnda. Vi er sekretariat for nemnda.

Vedlegg som må følge søknaden

For at nemnda skal kunne behandle søknaden, må nødvendig dokumentasjon legges ved. 


Fullstendig utfylt beslutningsskjema om assistert befruktning og prøvesvar

Skjemaet fylles ut av virksomhet som er godkjent for assistert befruktning. Prøvesvar må også legges ved. 


Journalnotat om genetisk veiledning

Før dere kan søke, må dere ha fått genetisk veiledning. Legen skriver et notat om den som legges ved søknaden. Under står noe av det en genetisk veiledning bør inneholde.

Relevante familieopplysninger

 • antall graviditeter
 • antall aborter (spontanaborter og provoserte aborter grunnet familiens sykdom)
 • antall barn, barn med familiens sykdom og friske barn
 • opplysninger om familiemedlemmer med den aktuelle sykdommen
 • klinisk beskrivelse av familiemedlemmer med sykdommen (en god fenotypisk beskrivelse)

Monogen arvelig sykdom

 • hvilken eller hvilke mutasjon(er) (sykdomsforårsakende variant(er)) som foreligger
 • hvilken type arvegang sykdommen følger i familien
 • en grundig medisinsk beskrivelse av sykdommen
 • en god fenotypisk beskrivelse av familiemedlem med sykdommen

Kromosomal arvelig sykdom

 • opplysninger om risiko for ubalansert kromosommønster hos foster
 • opplysninger om sannsynlighet for spontanaborter
 • medisinsk beskrivelse av barn med ubalansert kromosomoppsett (god fenotypisk beskrivelse)
  • medfødte misdannelser
  • utviklingshemmig
  • dysmorfe trekk
  • andre utviklingsavvik


Fullmakt hvis andre enn paret søker

Hvis en lege søker på deres vegne, må en fullmakt legges ved.

Hvor skal søknaden sendes?

Send utfylt søknad og vedlegg til:

PGD-nemnda
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Postboks 230 Skøyen
0213 Oslo

 

Informasjonskapsler og personvern